Ikastetxeak Elkarteak eta Astialdi Taldeak Familiak
IKASTETXEAK
  Eduki orokorrak Eduki espezifikoak TeknikakHaur Hezkuntza, Lehen eta Bigarren hezkuntzarako Tutoretza ekintzetarako pentsatuta dauden Bizikidetza eta Giza Eskubideetarako Hezkuntzarako ekintzak aurkituko dituzu sail honetan.

Irakasleei erabilitako metodologia azaltzeko hainbat azalpen pedagogiko agertzen da eta esku-hartze mota honen oinarrizko planteamendua ere bai.

Bakerako hezkuntza lantzeko edukiak, talde prozesuko 5 pausuetan oinarritzen dira. Giza Eskubideetako ekimenak berriz, oinarrian lantzen den gaiaren arabera sailkaturik daude: eskubide zibilak, globalizazioa, ingurumena, demokrazia, e.a.

Ez ahaztu informazio gehiago nahi izan ezkero “eduki orokorrak” eta “eduki espezifikoak” sailetan aurki dezakezula.

SARTU